Oznam pre pacientky MUDr. Laury Kapciovej – gynekologicko pôrodnícka ambulancia

K 30.júnu 2021 MUDr. Laura Kapciová ukončila svoju činnosť na gynekologicko pôrodníckej ambulancii Polikliniky Centrum s.r.o.

Všetky pacientky, kapitované na predmetnej ambulancii, preberá s účinnosťou od 01. júla 2021 do svojej zdravotnej starostlivosti MUDr. Ivana KARÁSKOVÁ – gynekológ.

Novinkou je skutočnosť, že MUDr. Ivana Karásková v rámci gynekologického vyšetrenia zároveň realizuje aj potrebné  USG vyšetrenia. Predpokladáme, že týmto krokom prispejeme vo významnej miere k väčšej spokojnosti našich pacientiek.