Kariéra

Momentálne nemáme voľné pozície

 

Ak chcete byť zaradený do našej databázy, zašlite nám svoj životopis na emailovú adresu poliklinikacentrum@bnc.sk. K životopisu je potrebné priložiť súhlas so spracovaním osobných údajov: "V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise spoločnosťou Poliklinika Centrum s.r.o., Brigádnická 2, 040 01 Košice, IČO: 31 710 255, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 6 mesiacov, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať."