Často kladené otázky

Môžem sa stať pacientom polikliniky, ako?

Na to je jednoduchá odpoveď. Áno. Navštívte ambulanciu, o ktorej služby máte záujem. Kontaktovať ju môžete aj telefonicky. V prípade, že máte záujem o služby všeobecnej ambulancie (pre dospelých, pre deti a dorast) je potrebné vykonať zákonom stanovené úkony nutné pri zmene kapitácie. V takomto prípade je najlepším riešením navštíviť nás osobne.

Je možné objednať sa na čas, prípadne koľko takáto služba stojí?

Objednať sa na presný čas možné je. Väčšina ambulancií túto službu nespoplatňuje. Sú však prípady, kedy objednanie sa na presný čas je viazané na úhradu. Je potrebné otvoriť si záložku konkrétnej ambulancie, alebo pracoviska, nájsť kontakt a informovať sa o možnosti objednania sa na vyšetrenie na určitý čas. Tým istým spôsobom získate informáciu o prípadnej úhrade.

Platí sa vo vašej poliklinike ročný poplatok?

Nie, neplatí. Principiálne poskytujeme zdravotnícke služby na základe zdravotného poistenia. Momentálne nemáme pre svojich klientov žiadnu schému paušálnej zdravotnej starostlivosti. Ak v budúcnosti bude zo strany klientov prejavený záujem o paušálnu zdravotnú starostlivosť, napr. výjazdovú službu lekára, budete o zriadení takejto služby informovaní.

Potrebujem na vyšetrenie vo vašej ambulancii výmenný lístok?

Na základe teraz platnej legislatívy nie.

Má poliklinika zmluvy s poisťovňami?

Áno, poliklinika má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Vykonávajú sa na vašej poliklinike aj komplexné preventívne vyšetrenia?

V prípade záujmu, je možné si takéto vyšetrenie dohodnúť. Spravidla je výjhodnejšie, ak je takéto vyšetrenie organizované pre väčšie skupiny záujemcov, prostredníctvom zamestnávateľa.